Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
Reset
Reset

Filmy

Doradca zawodowy

Doradca zawodowy

Doradca zawodowy

mgr Magdalena Szadziewicz

Poniedziałek 8.00 – 13.00
Wtorek 8.00-13.00
Środa 8.00-12.00
Czwartek 10.30-15.30
Piątek 8.30-12.30

 

Jeżeli nie potrafisz odnaleźć się w trudnej rzeczywistości, nie masz sprecyzowanych planów na przyszłość,

ZGŁOŚ SIĘ DO SZKOLNEGO DORADCY ZAWODOWEGO!!!

Drogi Uczniu!

W trakcie zajęć z doradcą zawodowym dowiesz się:

O sobie – przeanalizujesz:
- swoje zainteresowania, predyspozycje i uzdolnienia
- swoje umiejętności, które nabyłeś w szkole, ale także poza nią
- swój temperament i cechy charakteru
- wartości, które są dla Ciebie ważne
- stan zdrowia
- swoją samoocenę

O szkołach – dowiesz się:
- o ścieżkach kształcenia, typach szkół, ofercie edukacyjnej
- zasadach nauki w  technikum, liceum ogólnokształcącym i szkołach branżowych I i II stopnia
- o dalszych perspektywach po ukończeniu szkoły ponadpodstawowej
- o czynnikach, które powinieneś / powinnaś wziąć pod uwagę, wybierając daną klasę czy zawód

O zawodach – poznasz:
- rodzaje zawodów
- ich charakterystykę, zadania zawodowe
- predyspozycje psychofizyczne, jakie musisz mieć, aby wykonywać dany zawód
- przeciwwskazania zdrowotne do kształcenia się i pracowania w danym zawodzie
- poziom wykształcenia, który musisz osiągnąć
- wymagane kwalifikacje, dodatkowe uprawnienia
- zapotrzebowanie na rynku pracy na specjalistów  w danej profesji
- zarobki i potencjalne miejsca pracy

Rodzicu…

Zajęcia z doradztwa zawodowego mają na celu wspieranie Twojego dziecka w procesie przygotowania go do świadomego i samodzielnego wyboru kolejnego etapu kształcenia i zawodu z uwzględnieniem jego zainteresowań, uzdolnień i predyspozycji zawodowych, tak aby wybór kolejnej szkoły był jak najbardziej trafny i korzystny.
Większość młodych ludzi pytanych o to, kto jest dla nich najważniejszym doradcą przy wyborze drogi edukacyjnej wskazuje rodziców, następnie kolegów  i nauczycieli.
Szkoła dokonuje starań, aby wesprzeć zarówno uczniów, jak również Państwa, jako rodziców, w  procesie wychowawczym, w  tym w decyzjach dotyczących kolejnego etapu edukacyjnego.

Zadania realizowane przez szkolnego Doradcę Zawodowego:

 • Prowadzenie grupowych zajęć aktywizujących przygotowujących uczniów do świadomego planowania kariery i podjęcia roli zawodowej
 • Indywidualne rozmowy z uczniami, rodzicami, nauczycielami
 • Konsultacje i porady indywidualne
 • Pomoc w wyborze szkoły i zawodu uczniom z problemami zdrowotnymi
 • Wspieranie rodziców i nauczycieli w działaniach doradczych
 • Gromadzenie, aktualizacja i udostępnianie uczniom informacji na temat oferty edukacyjnej szkół ponadpodstawowych, rynku pracy, atrakcyjnych zawodów oraz zmieniających się trendów edukacyjnych i zawodowych
 • Wycieczki zawodoznawcze

 

Moje zajęcia z uczniami obejmują:

 • Poznawanie różnych zawodów
 • Poznawanie osobowości ucznia
 • Autodiagnozę preferencji i zainteresowań zawodowych w odniesieniu do specyfiki wybieranych zawodów
 • Poznawanie struktury i warunków przyjęć do szkół ponadpodstawowych
 • Pomoc w planowaniu kariery edukacyjno – zawodowej
 • Pomoc w opracowaniu indywidualnego planu kariery zawodowej (stworzenie profilu osobowości)
 • Napisanie listu motywacyjnego, życiorysu

Zapraszam uczniów i rodziców na konsultacje i porady indywidualne. Można umówić się osobiście lub poprzez email:  magdalena.szadziewicz@wp.pl

Data dodania: 2022-10-29 14:12:20
Data edycji: 2022-11-28 13:25:21
Ilość wyświetleń: 375

Każdy człowiek ma w sobie wielkie możliwości.
Nasza szkoła pomaga je odkryć i rozwinąć.

Nasi Partnerzy

Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej
Logo Facebook
Facebook
Biuletynu Informacji Publicznej