Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
Reset
Reset

Filmy

Pedagog Specjalny

Pedagog Specjalny

PEDAGOG SPECJALNY

mgr Natalia Hejzner

e-mail: pedagog.sp.czarne@interia.pl

sala nr 3

 

Godziny otwarcia:

poniedziałek: 08.45 – 9.45, 12.00- 13.30, 14.30 – 16.00

wtorek: 9.00-10.30, 14.30 – 15.00

środa: 8.00 – 8.45, 9.40 -10.40, 11.45 – 13.30, 14.30 -15.00

czwartek: 9.30 – 13.30

piątek: 8.00 -10.00

 

Zakres działania:

 

 1. Rekomendowanie dyrektorowi szkoły do realizacji działań w zakresie zapewnienia aktywnego i pełnego uczestnictwa dzieci i młodzieży w życiu placówki oraz dostępności.
 2. Prowadzenie badań i działań diagnostycznych związanych z rozpoznawaniem indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w ich funkcjonowaniu, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie i uczestnictwo w życiu szkoły, we współpracy z nauczycielami,
 3. Wspieranie nauczycieli w:

+ rozpoznawaniu przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń, utrudniających ich funkcjonowanie i uczestnictwo w życiu szkoły,

+ udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej w bezpośredniej pracy z uczniem lub wychowankiem,

+ dostosowaniu sposobów i metod pracy do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia oraz jego możliwości psychofizycznych,

+ doborze metod, form kształcenia i środków dydaktycznych do potrzeb uczniów,

 

 1. Rozwiązywanie problemów dydaktycznych i wychowawczych uczniów.
 2. Dokonywanie wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania dzieci i młodzieży objętych kształceniem specjalnym.
 3. Określanie niezbędnych do nauki warunków, sprzętu specjalistycznego i środków dydaktycznych, w tym wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne, odpowiednich ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne ucznia.
 4. Udzielanie uczniom, rodzicom i nauczycielom pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
 5. Prowadzenie zajęć rewalidacyjnych.

oraz

 1. Współpraca z instytucjami działającymi na rzecz dziecka i rodziny.
 2. Udzielanie wskazówek dotyczących wypełniania dokumentów do Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.
 3. Wskazywanie instytucji, do których może zwrócić się rodzic celem pomocy dziecku.
 4. Arbitraż w sprawach dotyczących uczniów z SPE.
 5. Wsparcie uczniów ze SPE i ich rodziców.
Data dodania: 2022-11-09 16:27:20
Data edycji: 2022-12-01 16:26:07
Ilość wyświetleń: 219

Każdy człowiek ma w sobie wielkie możliwości.
Nasza szkoła pomaga je odkryć i rozwinąć.

Nasi Partnerzy

Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej
Logo Facebook
Facebook
Biuletynu Informacji Publicznej