Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
Reset
Reset

Filmy

Gabinet pedagoga specjalnego

Gabinet pedagoga specjalnego

GABINET PEDAGOGA SPECJALNEGO

mgr Natalia Hejzner

e-mail: pedagog.sp.czarne@interia.pl

sala nr 3

 

Godziny otwarcia:

poniedziałek: 08.45 – 9.45, 12.00- 13.30, 14.30 – 16.00

wtorek: 9.00-10.30, 14.30 – 15.00

środa: 8.00 – 8.45, 9.40 -10.40, 11.45 – 13.30, 14.30 -15.00

czwartek: 9.30 – 13.30

piątek: 8.00 -10.00

 

Zakres działania:

 

 1. Rekomendowanie dyrektorowi szkoły do realizacji działań w zakresie zapewnienia aktywnego i pełnego uczestnictwa dzieci i młodzieży w życiu placówki oraz dostępności.
 2. Prowadzenie badań i działań diagnostycznych związanych z rozpoznawaniem indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w ich funkcjonowaniu, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie i uczestnictwo w życiu szkoły, we współpracy z nauczycielami,
 3. Wspieranie nauczycieli w:

+ rozpoznawaniu przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń, utrudniających ich funkcjonowanie i uczestnictwo w życiu szkoły,

+ udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej w bezpośredniej pracy z uczniem lub wychowankiem,

+ dostosowaniu sposobów i metod pracy do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia oraz jego możliwości psychofizycznych,

+ doborze metod, form kształcenia i środków dydaktycznych do potrzeb uczniów,

 

 1. Rozwiązywanie problemów dydaktycznych i wychowawczych uczniów.
 2. Dokonywanie wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania dzieci i młodzieży objętych kształceniem specjalnym.
 3. Określanie niezbędnych do nauki warunków, sprzętu specjalistycznego i środków dydaktycznych, w tym wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne, odpowiednich ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne ucznia.
 4. Udzielanie uczniom, rodzicom i nauczycielom pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
 5. Prowadzenie zajęć rewalidacyjnych.

oraz

 1. Współpraca z instytucjami działającymi na rzecz dziecka i rodziny.
 2. Udzielanie wskazówek dotyczących wypełniania dokumentów do Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.
 3. Wskazywanie instytucji, do których może zwrócić się rodzic celem pomocy dziecku.
 4. Arbitraż w sprawach dotyczących uczniów z SPE.
 5. Wsparcie uczniów ze SPE i ich rodziców.
Data dodania: 2022-11-09 15:53:11
Data edycji: 2022-12-01 12:55:30
Ilość wyświetleń: 252

Każdy człowiek ma w sobie wielkie możliwości.
Nasza szkoła pomaga je odkryć i rozwinąć.

Nasi Partnerzy

Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej
Logo Facebook
Facebook
Biuletynu Informacji Publicznej